Go to Contents Go to Navigation

尹錫悅檢閱儀仗隊

最新圖片 2023年 09月 26日 11:06
尹錫悅檢閱儀仗隊
尹錫悅檢閱儀仗隊

9月26日,在京畿道城南市的首爾機場,南韓總統尹錫悅(車上右)出席第75個國軍日紀念儀式並檢閱儀仗隊。 韓聯社/聯合攝影記者團

最新圖片 2023年 09月 26日 11:06
 • 又是山茶花開季

  又是山茶花開季

  11月30日 11:49
  Article View Option
 • 僧舍化為灰燼

  僧舍化為灰燼

  11月30日 11:22
  Article View Option
 • 地震應對會議

  地震應對會議

  11月30日 08:41
  Article View Option
 • 海岸偵察

  海岸偵察

  11月29日 17:14
  Article View Option
 • 飄雪

  飄雪

  11月29日 16:25
  Article View Option
 • 光腳漫步沙灘

  光腳漫步沙灘

  11月29日 15:41
  Article View Option
 • 朝鮮海岸炮炮門

  朝鮮海岸炮炮門

  11月29日 15:24
  Article View Option
 • 與機器人擊掌

  與機器人擊掌

  11月29日 14:41
  Article View Option
 • 騎馬遊街

  騎馬遊街

  11月29日 11:12
  Article View Option
 • 陸軍炮擊演練

  陸軍炮擊演練

  11月29日 10:34
  Article View Option
 • 頂著寒風去上班

  頂著寒風去上班

  11月29日 09:36
  Article View Option
 • 遺憾落選

  遺憾落選

  11月29日 08:45
  Article View Option
 • 擊掌鼓勵

  擊掌鼓勵

  11月29日 00:06
  Article View Option
主要 回到頂部