Go to Contents Go to Navigation

樸槿惠走訪傳統市場

最新圖片 2023年 09月 25日 15:52
樸槿惠走訪傳統市場
樸槿惠走訪傳統市場

9月25日,在大邱市達城郡的玄風市場,南韓前總統樸槿惠(右)前來選購中秋食材。 韓聯社

最新圖片 2023年 09月 25日 15:52
 • 海岸偵察

  海岸偵察

  11月29日 17:14
  Article View Option
 • 飄雪

  飄雪

  11月29日 16:25
  Article View Option
 • 光腳漫步沙灘

  光腳漫步沙灘

  11月29日 15:41
  Article View Option
 • 朝鮮海岸炮炮門

  朝鮮海岸炮炮門

  11月29日 15:24
  Article View Option
 • 與機器人擊掌

  與機器人擊掌

  11月29日 14:41
  Article View Option
 • 騎馬遊街

  騎馬遊街

  11月29日 11:12
  Article View Option
 • 陸軍炮擊演練

  陸軍炮擊演練

  11月29日 10:34
  Article View Option
 • 頂著寒風去上班

  頂著寒風去上班

  11月29日 09:36
  Article View Option
 • 遺憾落選

  遺憾落選

  11月29日 08:45
  Article View Option
 • 擊掌鼓勵

  擊掌鼓勵

  11月29日 00:06
  Article View Option
 • 與寵物狗同框

  與寵物狗同框

  11月28日 15:22
  Article View Option
 • 晾曬柿餅

  晾曬柿餅

  11月28日 15:13
  Article View Option
 • 金價飆升

  金價飆升

  11月28日 15:03
  Article View Option
主要 回到頂部