Go to Contents Go to Navigation

開天節慶祝儀式

2022年 10月 03日 11:51
開天節慶祝儀式
開天節慶祝儀式

10月3日,在中央政府首爾辦公樓,南韓國務總理韓悳洙(前排左一)出席開天節慶祝儀式並同出席活動的人士一同高舉國旗三呼萬歲。 韓聯社

滾動 2022年 10月 03日 11:51
 • 聖誕將至

  聖誕將至

  12月06日 15:17
  Article View Option
 • 群山海底撈出文物

  群山海底撈出文物

  12月06日 11:04
  Article View Option
 • 大雪紛飛

  大雪紛飛

  12月06日 10:49
  Article View Option
 • 風雪上班路

  風雪上班路

  12月06日 09:13
  Article View Option
 • 紅魔雲集廣場

  紅魔雲集廣場

  12月06日 08:30
  Article View Option
 • 為國足雪中助威

  為國足雪中助威

  12月06日 08:16
  Article View Option
 • 朝鮮總理視察農場

  朝鮮總理視察農場

  12月06日 08:06
  Article View Option
 • 本托安慰太極戰士

  本托安慰太極戰士

  12月06日 08:05
  Article View Option
 • 告別世界盃

  告別世界盃

  12月06日 07:16
  Article View Option
 • 曹圭成射門

  曹圭成射門

  12月06日 06:23
  Article View Option
 • 本托神情凝重

  本托神情凝重

  12月06日 05:42
  Article View Option
 • 太極虎戰士孫興慜

  太極虎戰士孫興慜

  12月06日 05:19
  Article View Option
 • 爭搶頭球

  爭搶頭球

  12月06日 05:19
  Article View Option
 • 心情沉重

  心情沉重

  12月06日 05:19
  Article View Option
 • 激烈爭奪

  激烈爭奪

  12月06日 05:14
  Article View Option
主要 回到頂部