Go to Contents Go to Navigation

韓明起解禁戶外口罩令

最新圖片 2022年 09月 25日 16:39
韓明起解禁戶外口罩令
韓明起解禁戶外口罩令

9月25日,在首爾蠶室棒球場,一名觀眾把口罩挂在手腕上觀看比賽。南韓將從26日起全面解除戶外戴口罩義務,參加50人以上戶外集會,以及觀看演出和體育比賽時無需戴口罩。 韓聯社

最新圖片 2022年 09月 25日 16:39
 • 聖誕將至

  聖誕將至

  12月06日 15:17
  Article View Option
 • 群山海底撈出文物

  群山海底撈出文物

  12月06日 11:04
  Article View Option
 • 大雪紛飛

  大雪紛飛

  12月06日 10:49
  Article View Option
 • 風雪上班路

  風雪上班路

  12月06日 09:13
  Article View Option
 • 紅魔雲集廣場

  紅魔雲集廣場

  12月06日 08:30
  Article View Option
 • 為國足雪中助威

  為國足雪中助威

  12月06日 08:16
  Article View Option
 • 朝鮮總理視察農場

  朝鮮總理視察農場

  12月06日 08:06
  Article View Option
 • 本托安慰太極戰士

  本托安慰太極戰士

  12月06日 08:05
  Article View Option
 • 告別世界盃

  告別世界盃

  12月06日 07:16
  Article View Option
 • 曹圭成射門

  曹圭成射門

  12月06日 06:23
  Article View Option
 • 本托神情凝重

  本托神情凝重

  12月06日 05:42
  Article View Option
 • 太極虎戰士孫興慜

  太極虎戰士孫興慜

  12月06日 05:19
  Article View Option
 • 爭搶頭球

  爭搶頭球

  12月06日 05:19
  Article View Option
 • 心情沉重

  心情沉重

  12月06日 05:19
  Article View Option
 • 激烈爭奪

  激烈爭奪

  12月06日 05:14
  Article View Option
主要 回到頂部