Go to Contents Go to Navigation

韓總統夫婦與警校畢業生合影

2022年 08月 19日 10:58
韓總統夫婦與警校畢業生合影
韓總統夫婦與警校畢業生合影

8月19日,在位於忠清北道忠州市的中央警察學校,南韓總統尹錫悅(前排左三)與夫人金建希同第310屆畢業生合影留念。 韓聯社

滾動 2022年 08月 19日 10:58
 • 湖邊驚現大量死魚

  湖邊驚現大量死魚

  12月08日 13:48
  Article View Option
 • 濟州茶花季

  濟州茶花季

  12月08日 11:21
  Article View Option
 • 社會災難應對演練

  社會災難應對演練

  12月08日 11:12
  Article View Option
 • 火災過後

  火災過後

  12月08日 10:47
  Article View Option
 • 拍賣真鱈魚

  拍賣真鱈魚

  12月08日 10:11
  Article View Option
 • 雪橇場即將開放

  雪橇場即將開放

  12月08日 09:22
  Article View Option
 • 聖誕樹照亮國會

  聖誕樹照亮國會

  12月08日 08:28
  Article View Option
 • 國腳黃喜燦

  國腳黃喜燦

  12月07日 18:28
  Article View Option
 • 新銳國腳曹圭成

  新銳國腳曹圭成

  12月07日 18:22
  Article View Option
 • 南韓男足載譽而歸

  南韓男足載譽而歸

  12月07日 18:21
  Article View Option
 • 國足加油!

  國足加油!

  12月07日 18:21
  Article View Option
 • 本托發言

  本托發言

  12月07日 18:14
  Article View Option
 • 孫興慜發言

  孫興慜發言

  12月07日 18:12
  Article View Option
 • 南韓男足回國

  南韓男足回國

  12月07日 18:12
  Article View Option
主要 回到頂部