Go to Contents Go to Navigation

青瓦臺主樓對外開放

最新圖片 2022年 05月 26日 11:32
青瓦臺主樓對外開放
青瓦臺主樓對外開放

5月26日,在南韓原總統府青瓦臺主樓的“無窮花”室,市民們觀看歷屆總統夫人肖像。 韓聯社

最新圖片 2022年 05月 26日 11:32
 • 有序疏導旅客

  有序疏導旅客

  07月01日 20:45
  Article View Option
 • 平壤酒店消毒作業

  平壤酒店消毒作業

  07月01日 19:24
  Article View Option
 • 緊急搶修

  緊急搶修

  07月01日 19:23
  Article View Option
 • 藍天下暢遊

  藍天下暢遊

  07月01日 16:00
  Article View Option
 • 天清水濁

  天清水濁

  07月01日 15:44
  Article View Option
 • 攪拌車罷工

  攪拌車罷工

  07月01日 15:23
  Article View Option
 • 緊急疏散

  緊急疏散

  07月01日 14:52
  Article View Option
 • 專機記者會

  專機記者會

  07月01日 14:35
  Article View Option
 • “下海”消暑

  “下海”消暑

  07月01日 13:50
  Article View Option
 • 韓總統夫婦下機

  韓總統夫婦下機

  07月01日 13:49
  Article View Option
 • 朝鮮查明疫情源頭

  朝鮮查明疫情源頭

  07月01日 10:48
  Article View Option
 • 韓加首腦舉行會談

  韓加首腦舉行會談

  07月01日 07:50
  Article View Option
主要 回到頂部