Go to Contents Go to Navigation

捷尼賽思全新G70上市

最新圖片 2020年 10月 20日 09:31
捷尼賽思全新G70上市
捷尼賽思全新G70上市

現代汽車旗下豪車品牌捷尼賽思(Genesis)10月20日公開新款G70配置和價格。此款為2017年推出G70的部分升級版。 韓聯社/現代起亞汽車供圖(圖片嚴禁轉載複製)

最新圖片 2020年 10月 20日 09:31
 • 鴻雁列隊飛過

  鴻雁列隊飛過

  12月04日 16:50
  Article View Option
 • 聖誕飾品走俏

  聖誕飾品走俏

  12月04日 16:01
  Article View Option
 • 南韓總統夫婦捐款

  南韓總統夫婦捐款

  12月04日 14:04
  Article View Option
 • 演員南柱赫

  演員南柱赫

  12月04日 13:32
  Article View Option
 • 平壤消毒殺菌

  平壤消毒殺菌

  12月04日 10:52
  Article View Option
 • 平壤消毒進行時

  平壤消毒進行時

  12月04日 10:44
  Article View Option
 • 《九尾狐傳》黃熙

  《九尾狐傳》黃熙

  12月04日 08:21
  Article View Option
 • 高考結束

  高考結束

  12月03日 17:26
  Article View Option
 • 灰鶴做客新安郡

  灰鶴做客新安郡

  12月03日 16:01
  Article View Option
 • 線上為考生祈禱

  線上為考生祈禱

  12月03日 15:45
  Article View Option
 • 考前衝刺

  考前衝刺

  12月03日 13:39
  Article View Option
 • 穿防護服應考

  穿防護服應考

  12月03日 11:38
  Article View Option
 • SUNSHINE應考

  SUNSHINE應考

  12月03日 11:23
  Article View Option
 • 緊張等待

  緊張等待

  12月03日 10:50
  Article View Option
 • 警察送考

  警察送考

  12月03日 10:06
  Article View Option
 • 等待開考

  等待開考

  12月03日 09:42
  Article View Option
 • 愛心送考

  愛心送考

  12月03日 09:05
  Article View Option
 • 進考場前先測溫

  進考場前先測溫

  12月03日 09:01
  Article View Option
主要 回到頂部