Go to Contents Go to Navigation

地鐵事故阻礙出行

最新圖片 2019年 12月 06日 09:15
地鐵事故阻礙出行
地鐵事故阻礙出行

12月6日淩晨,首爾地鐵2號線(新道林站-喜鵲山站區間)因基地列車出現脫軌事故而部分暫停運作。圖為人潮擁擠的新道林地鐵站。 韓聯社

最新圖片 2019年 12月 06日 09:15
 • 文在寅慰問災民

  文在寅慰問災民

  08月06日 16:54
  Article View Option
 • 白鷺捕食

  白鷺捕食

  08月06日 16:32
  Article View Option
 • 濟州海邊遊客多

  濟州海邊遊客多

  08月06日 15:44
  Article View Option
 • 暴雨過後

  暴雨過後

  08月06日 15:23
  Article View Option
 • 金價節節升

  金價節節升

  08月06日 14:20
  Article View Option
 • 久違的藍天

  久違的藍天

  08月06日 13:44
  Article View Option
 • 頂著風雨去上班

  頂著風雨去上班

  08月06日 10:26
  Article View Option
 • 道路被淹

  道路被淹

  08月06日 10:25
  Article View Option
 • 韓總理到訪災區

  韓總理到訪災區

  08月05日 16:28
  Article View Option
 • 民宅被淹

  民宅被淹

  08月05日 14:35
  Article View Option
 • 收拾災後殘局

  收拾災後殘局

  08月05日 14:24
  Article View Option
主要 回到頂部